Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

 


Dámy a páni, Vážení vinári – priatelia.

 

 Nikto z Vás v sále nepochybuje o kultúrnom prínose  vinárskeho spolku a dnes vzhľadom na jeho p䝻ročné pôsobenie môžeme v duchu našich zásad – spomenúť to dobré čo bolo a to, čo sa chystá.

Nadviazali ste svojou kultúrnou tradíciou na vinársky život vašich dedov a pradedov.

Vďaka spolupráci s Európskym Fórom Vínnej Kultúry  ste obnovili historické symboly a máte svoju zástavu. Stretáme sa,  aby sme podèiarkli význam osobností bývalých a aj tých, ktorí sú tu medzi nami.

Naše stretnutia nie sú iba o víne, ale sa snažia  by našou kultúrnou súèasou a v konečnom dôsledku aj kultúrnou súčasou miest a obcí v našom okolí.... 

Pripomeňme si stretnutie spred troch rokov venované spomienke na návštevu významného svetového skladateľa Bélu Bartóka v Dražovciach. Pripomenuli sme si jeho krásne piesne, ktoré zozbieral práve medzi našimi ľuďmi.

Sú to piesne, ktorých noty sú do dnešného dňa svedkom tohto kultúrneho činu a dôkazom pohostinnosti Vašich predkov.       

Samozrejme – bez vína, by sa ťažko zapisovali piesne.....

Pripomeòme si minuloroèné výročia Vášho rodáka Juraja Fogadu. Jeho dielničku v ktorej navracia hlas husliam a to husliam nielen miestnym,  ale aj tým, ktoré poslucháči dnes počúvajú vo Viedni, Francúzsku a ďalších zemiach a krajinách.

Živo pamätáme na Ave Mariu zahratú na jeho majstrovských husliach pánom profesorom Petrom Michalicom....

Prácu našich vinárov priateľov. Pána Domana, Mišutu a mnohých - neoceňujú iba na lokálnych súťažiach, ale stali sa súčasou vinárskeho života aj mimo hraníc obce, aj mimo hraníc Slovenska.

Všetky tieto medzinárodné aktivity sú spojené s prácou na vinohradoch v Dražovských horách...

Vrátim sa ešte ku majstrovi husliarovi Jurajovi Fogadovi. 

Spolu sme pripravili výstavu huslí, do ktorých umelci krajín V4  - Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska , Taiwanu a Číny vkladali svoje diela priamo do neopraviteľných huslí, ktoré prešli úpravou  p. Juraja Fogadu.

Prvýkrát sme predstavili výstavu v Bratislavskom Carltone stretla sa s mimoriadnym úspechom.

 Zvon – dielo - p. Dytrychovej umiestnený  v husliach Juraja Fogadu obdivovali diplomati  celého sveta.  

Husle sú symbolom hudby a harmónie, výstava, ktorá vzišla z tejto spolupráce  započala svoju pú tu medzi Vami, pokraèuje svojim posolstvom po iných kontinentoch. Spolu s vínom je táto výstava - súčasou kultúrnej reprezentácie V4 a Taiwanu..  

To všetko začalo tu v tejto sále, pred Vašimi očami.

Ale ideme ďalej..... V mene významného roku sme oslovili pred časom pani Dytrychovú - Vránovú, ktorá prizvala ku spolupráci vynikajúceho českého výtvarníka p. Pavla  Novotného aby symboly  Dražoviec a prebiehajúcich výročí - zhmotnili do malého predmetu - zvonku – ako výtvarného diela - boli to tieto výročia:

900. výročie písomnej zmienky o Dražovciach, 1150 výročie príchodu Cyrila a Metoda votkané do symbolu Dražoviec – Dražovského kostolíka sv. Michala Archanjela ochrancu pred nebezpečenstvom.

Tento symbol – Dražovský kostolík spojený so zvukom a symbolmi do jedného celku – po jeho požehnaní - sme sa rozhodli rozposla do celého sveta aby sa vo svojej zvučnej kráse podpísal – i v mene Vašom -  pod posolstvo ľuďom iných kontinentov.

Európske Fórum Vínnej Kultúry,  -  bude spolu hostiteľom  operného súboru GuoGuang opera Company a jeho èínskej opery – v Európskom hlavnom meste kultúry v Košiciach.

Každý člen tohto svetového súboru - na slávnostnej recepcii 23. júna v reprezentaèných priestoroch  košického divadla dostane zvonček so symbolom Dražovského kostolíka....

Našim prianím je:

-          aby tu v tejto sále - požehnané zvonky so symbolom Dražoviec zvonili na javiskách celého sveta – od New Yorku po Amsterdam – od Sydney po Reykiawik -  nech prinášajú šťastie a mierové posolstvo od Vás - ľudí Dražoviec, ktorí si vážia tradíciu svojich predkov.