Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

 


Boj proti recyklácii mozgov.

 

Školenia, TV, média všetci sa snažia ovplyvniť naše zmýšľanie.

Jedni v tom vidia kšeft – (viď - nákupnú hystériu Vianoc) – druhí politický profit.

Možno, -  preto sú mi protivní spoločenskí chameleóni, ochotní prispôsobiť sa každému systému, ktorý získal väčšinu.

Udávajú, špicľujú - aby si niekde „hore“ robili dobro a čo je horšie -  obratom nájdu v sebe ospravedlnenie pre svoje činy a to bez ohľadu na ich dôsledky.

Viď extrém: deportácie a vraždy cez vojnu i po nej....

Opovrhujem, - a nechcem sa o tom rozširovať.

Časťľudí prichádza do bezprostredného styku so smrťou a zánikom jednotlivca. Napríklad lekári.

Ak prácu milujú, dotýkajúc sa rán - nemôžu nevidieť súvislosti, medzi zdravím a zánikom, medzi zdravím a dobrom, medzi zdravím a vínom, ktoré túto duševnú pohodu prináša.

A to víno, u múdrych ľudí prináša aj myšlienky, porovnávania, úsudky a východiská.

Zákonite narazíme na etické hodnoty, na čosi, čo riadi naše konania – robí selekciu dobrých a zlých činov.

Investuj dobro a dobro sa ti vráti – to hovorieval môj otec.

Dnes viem, že mal pravdu.

Stretajte sa ľudia, hľadajte v sebe a vzájomne hodnoty, spoločne súďte –   to je dobré a to zlé.....

Týmto činom bránite recyklácii Vašich mozgov, staviate, každý sám a v sebe na piedestál - Vaše hodnoty, nazvime to trebárs – pozitívne genetické kódy – sú to - Vaše subjektívne hodnoty, nezameniteľné, originálne obrúsené ako diamant inými konfrontovanými hodnotami.