Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

Dobrá věc se podařila –velká láska zvítězila, šťastně ukončen je boj– veselá se svatba stroj....(C nakoniec!!)


Napadajú ma slová opery Smetanu, po úspešnom predstavení  svetoznámeho súboru Guo Guang  Opera  Company v Európskom Hlavnom meste - Košiciach.


Áno,  spravili sme ako priaznivci maximum pre dnes úspešný projekt klasickej čínskej opery Kráľ opíc, ktorej väčšiu časť videli diváci v Hlohovci a celé predstavenie odznelo v plnom nasadení v krásnej budove Košického  štátneho divadla.


Kaskáda farieb, pohybu, akrobacie – neuveriteľné..... Fyzický výkon protagonistov súboru  sa rovná špičkovému športovému výkonu neviem to inak determinovať.


Nadšené publikum Hlohovca i vypredaná sála divadla v Košiciach  všetci diváci ocenili nasadenie, nadanie i výkon svetoznámeho súboru GuoGuang Opera Company.


Ako červená niť  sa vedie  - názov celého projektu –


                                                Tradícia. Víno. Umenie. Priateľstvo.


Taiwanský kultúrny deň - v Európskom hlavnom meste kultúry v Košiciach bol vyvrcholením pravidelnej spolupráce týchto vinárskych organizácií:


 Európske Fórum Vínnej Kultúry, Evropský Řád Rytířu Vína,  Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa,  Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie,   Združenie Tokajská Vínna cesta , International Visegrad Fund - Cech vinárov Hlohovec dokázali spojiť svoje sily. Dokázali vytvoriť dôstojný a medzikontinentálny rámec osláv 900 rokov prvej zmienky o Hlohovci a 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda.  Jubilejný zvon vytvorený a odliaty vo svetoznámej zvonárskej dielni Dytrych sa stal Európskym symbolom spolupráce. Po vysvätení v hlohoveckom empírovom divadle


p. dekanom Jesenákom,  bol darovaný po vystúpení v Košiciach – Európskom hlavnom meste kultúry -  počas slávnostnej recepcie -  súboru GuoGuang Opera Company prezidentom Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Mgr. Jánom Všetečkom za prítomnosti šéfa Cechu vinárov p. Pavla Tuturu.


V kongresovej sále Tokaj Macík Winery v dopoludňajších hodinách prebehla konferencia zástupcov výberových organizácií vinárov V4, International Visegrad Fund, Tokajskej Vínnej Cesty - pod vedením Eques Všetečku. Bilaterálne rozhovory, záverečné komuniké podčiarkli význam spolupráce a určili svoje najbližšie aktivity, rozsahom nie malé.


Som presvedčený – odpovedal Mgr. Ján Všetečka na otázku novinárov: „príde čas,  nevyhnutnej  spolupráce na kultúrnych aktivitách  s vinármi,  práve títo ľudia tvoriaci neuveriteľný potenciál nápadov podložený vlastnou obetavosťou. Navyše vinára nevolia občania na štyri roky, vinár berie na seba celoživotnú zodpovednosť za zem, prácu a prosperitu.   


Pozrite na tento projekt, ktorí sme v spolupráci s vinármi pripravili. V Európe nemá obdobu!  O Hlohovci sa hovorilo priamo v srdci Európskeho hlavného mesta kultúry. Poslanci NR SR sa pýtali na podrobnosti, zrazu všetci si uvedomujú význam mesta Hlohovec a jeho vinárskej oblasti, význam pôsobenia vinárov vo svojich lokalitách.


O tom je budúcnosť. Ctiť, chrániť a podporovať.