Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory


„V mene predstaviteľov Európskeho Fóra Vínnej Kultúry si Vám, Vaša excelencia Nang – Yang Lee dovoľujeme odovzdať „Zlatý kríž“ Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Udelený za kultúrny prínos k rozvoju medzinárodných priateľských vzťahov a vinárstva“.


 


Takto znie text darovacieho dokumentu predstaviteľovi Taiwanu od neziskovej organizácie Európskeho Fóra Vínnej Kultúry.


Je to trúfalé prekročenie pomyselnej hranice, kedy do tohto času -  akékoľvek medzinárodné vyznamenania a ocenenia vychádzali iba z rúk štátnych a politických predstaviteľov.


Po prvý krát, nezisková organizácia a jej členovia prebrali na seba zodpovednosť takto vysoko oceniť predstaviteľa iného štátu.


To, čo na Slovensku nemáme legislatívne dotiahnuté aj napriek mnohoročnému odporučeniu aproximácie práva Európskej Únie, je práve legislatíva tzv. tretieho sektora.


V zahraničí je táto možnosť. Ale  na Slovensku, akoby sme sa báli dať zodpovednosť nepolitickým, záujmovým subjektom, ktoré v konečnom dôsledku a niekedy... dokážu viac, ako štátom protežované organizácie.


Príkladom môže slúžiť hnutie Greenpeace.


Európske Fórum Vínnej Kultúry je organizácia, ktorej členovia už dlhšiu dobu prekračujú svojimi aktivitami rámec  našich hraníc. Stretnutie vinárov V4 a Rakúska na Ministerstve zahraničných vecí 11.V.2011 bolo prvým vrcholom medzinárodnej prípravy a súčinnosti reprezentačných organizácií vinárov Európy iniciovaných práve členmi Európskeho Fóra Vínnej Kultúry – menovite jeho prezidenta Mgr. Všetečkom.


 Z tohto stretnutia „vzišiel“ honorárny konzul v Rakúsku, senátor Ordo Equestris Vini Europae v Eisenstadte Alfréd Tombor Tintera.


Potom to bol rad medzinárodných školení na pozdvihnutie kultúry vína. V Nitre, Hlohovci sme mali možnosť stretnúť prof. Franza Trinkla špičkového rakúskeho odborníka na marketing, počuť jeho zaujímavú prednášku. Vinári, najmä menší produkciou, ale vyšší kvalitou -  vďaka priebežnému kontaktu s kultúrno spoločenským dianím v našom stredoeurópskom regióne sa začali objavovať vo Viedni, v Eisenstadte, v maďarskom Vasseczényi, Česku, Poľsku -  atď.  


Mesto  Hlohovec a jeho vína, sa stal  touto mravenčou činnosťou viacej známym.


Spolupráca Hlohoveckého Cechu vinárov otvorila dvere ku propagácii vlastných - hlohoveckých výrobkov na množstve významných kultúrnych podujatí, spoluorganizovaných práve  Európskym Fórom Vínnej Kultúry.


Na príhovor Eques Všetečku prišiel do Hlohovca veľvyslanec Taiwanu. Oficiálny vzťah, zase vďaka vinársko – spoločenským aktivitám okolo šéfa Cechu vinárov p. Tuturu -   prerástol do priateľských neformálnych vzťahov na základe ktorých sme obohatili 900. výročie mesta Hlohovec predstavením klasickej čínskej opery Kráľ opíc v empírovom divadle.


GuoGuang Opera Company nie je hocaký súbor, je to štátny reprezentant Taiwanu, je to – ak to prenesiem do našich európskych pomerov – ich „Národné divadlo“, s najlepšími sólistami a hercami.


Pripomeniem, že v rámci Európskeho turné vystúpili na Slovensku iba v Hlohovci!! a v EHM Košiciach.


Niekoľkokrát sme si vypočuli z úst p. veľvyslanca v empírovom divadle, že bez Európskeho Fóra Vínnej Kultúry a aktivite jeho prezidenta Všetečku, by to nebolo možné uskutočniť...


Iste, divadlo v Košiciach plánuje z dvojročným predstihom, už i len zaistiť budovu divadla je problém, navyše deň predtým bola v košickom divadle premiéra – t.j.  všetky kulisy, rekvizity odniesť, uvoľniť priestor tak – aby ráno mohli prebehnúť skúšky osvetlenia a celej prípravy na večerné predstavenie. Je to mimoriadne zložitý proces, ktorý potrebuje súčinnosť viacerých divadelných zložiek. Všetko bolo zorganizované na jedničku aj paralelne prebiehajúca konferencia vinárov V4 na Tokaji v Malej Tŕni, aj recepcia po predstavení za prítomnosti čestných hostí SNR, vlády i s odovzdaním zvonu, ktorý sme vysväcovali v Hlohovci, odliateho v spolupráci s českým výtvarným umelcom Pavlom Novotným a odliatym v Zvonařství Dytrych v Brodku u Přerova. Zámerne pripomínam zvon a podrobnosti jeho vzniku, lebo vyvrcholenie v oficiálnom odovzdaní tohto symbolu pre vedenie súboru GuoGuang Opera Company nieslo aj meno v Hlohovec.


Je to práve ten Hlohovec, ktorý na túto nevídanú akciu s diplomatickým dozvukom prispel sumou 150 Eur, je to ten Hlohovec, ktorý na súťaž vo varení gulášov vyčlení z rozpočtu 1400 Eur...


Stojíme na občianskej križovatke rozhodnutia (pred voľbami) – ignorovať vinárov i s ich Cechom tak ako doteraz, alebo ich aktívne zapojiť do kultúrneho života v Hlohovci?


V celej šírke sa ukazuje, že vinári majú veľmi blízko ku kultúre a táto ich vzájomná symbióza dokáže vykúzliť v prospech mesta viac, ako mestské snahy o oslavy výročí... -  za tisíce.


Nebolo by rozumné, ba až žiaduce – sadnúť, jednať a spolupracovať?


Dňa 10.X.2013 prebehla v luxusnom hoteli v centre Bratislavy oficiálny oslava 102. Výročia založenia čínskeho štátu a desiateho výročia zastúpenia Taiwanu na Slovensku. A zase... - pred 300 prominentnými návštevníkmi zasvietil symbol Hlohoveckého Cechu vinárov, prítomní si pochutnali a pochvaľovali   vína z Hlohovca.


 Víno Černý, Golguz, Tutura dôstojne reprezentovali po všetkých stránkach – Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Všetečka odovzdal p., veľvyslancovi Zlatý kríž a v teame, ktorý kríž odovzdával bol aj zástupca Hlohovca p. Pavol Tutura.


 Mňa, ako nestrannú pozorovateľku prvé napadlo.. a prečo Hlohovec nekoordinuje propagačnú činnosť s vinármi na takýchto významných podujatiach.


Propagačné materiály mesta Hlohovec mali byť popri vínach jedným s ukazovateľom snahy o získanie hostí do mesta s tak výrazným vinárskym potenciálom. Týka sa to aj nedávnej návštevy teamu EFVK v ktorom bol aj p. Tutura v Krakove..