Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory


Spomienka na Ferdinanda Fussmanna a jeho tragický osud.


 Z hľadiska účasti sa dá povedať že číslo na 1018 na ktorom zastal virtuálny turniket je uspokojujúce. Príprava objektu Ferdinanda Fussmanna bola veľmi náročná a mimoriadne poučujúca.


 Myšlienka vznikla náhodou, ako reakcia na pochybnosti poľských vinárov zúčastnených  na medzinárodnom stretnutí, ktorí  vyslovili myšlienku  o obmedzených možnostiach tematických okruhov  ku  propagácii vinárov, ich práce a pomoci enoturistiky.


Nie je to otázkou tematických okruhov, ale otázkou kvality spracovania.


Scenár akcie bol rozdelený do dvoch častí – slávnostnej – spomienkovej a druhá mala za úlohu ukázať, pobaviť a nadchnúť – v kontexte prvej.  Obe vyšli nadpriemerne a ukázala sa veľká erudovanosť skúseného organizátora, ktorý určoval emočnú, etickú i zábavnú časť.


Všetko prebiehalo bez vzájomných konfrontácií, ale vzájomným umocňovaním.


Do kontextu zapadol aj medzinárodný rozmer, určený prítomnosťou predstaviteľov zahraničných vinárov a diplomatov.


Toľko a veľmi skrátene ku F. Fussmannovi. 


Lapsusy, ktoré si bežný návštevník nevšimol, neboli na strane programovej, ale na strane iných zúčastnených. Píšem o tom otvorene a bez alibizmu.


Ako ďalej.


Jedna lastovička – leto nerobí...   Výber  budúcej témy - spracovanie – to sú otázniky, na ktoré niekedy nevedia odpovedať ani  TV tvorcovia....  V každom prípade štart vynikajúci a držíme palce.


 


                                                                                                                       S.Šomorjaj.