Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory


Tomáš Jeřábek se narodil dne 29. Března 1992 v Brně. Vzhledem k tomu, že se narodil do rodiny brněnských hudebníků, byl od mala veden ke tvůrčí umělecké činnosti. Od raného věku například účinkoval jako statista NDB a později i jako zpěvák dětského sboru Kantiléna, který také často při divadle působil. Kromě zájmu o hudbu se u Tomáše rozvinul velký zájem o technické a řemeslné obory. Věnoval se elektrotechnice, práci s kovem a dřevem ale samozřejmě také hudbě, kterou  odmalička miloval. Tyto smíšené zájmy společně s božím vnuknutím způsobily, že se Tomáš rozhodl pro životní cestu varhanáře a varhanního improvizátora. Při studiu na SUŠ Varhanářské v severomoravském Krnově se soustavně věnoval zařizování vlastní dílny, opravám harmonií a později i větších varhan, jejichž několik  rozsáhlejších rekonstrukcí má již za sebou. V roce 2010 s ním byl natočen televizní dokument "Úděl nadání".  Po dobu studia v Krnově se neustále věnoval problematice praktické i teoretické stavby varhan, varhanní improvizaci, psychologii varhanního hlasu a také zahraničním stážím v Německu, Francii a Anglii. Byl stážistou v ateliérech Bruna Dillensegera, Hermanna Euleho, Remmyho Mahlera a též u firmy Harisson and Harisson v anglickém Durhamu. Po úspěšném odmaturování se naplno vrhl na dráhu restaurátora královského nástroje a založil vlastní firmu. Na sklonku roku 2011 se stal autorem scénické hudby ke hře Kalibův Zločin, kterou nastudoval soubor Slováckého divadla v Uherském Hradišti v režii J. A. Pitínského. S ním v roce 2013 spolupracoval i na inscenaci Strakonický dudák v pražském Národním divadle. Krátce působil také jako umělecký poradce závodu Rieger-Kloss, Varhany Krnov. Od roku 2012 studuje rovněž na katedře Muzikologie FF UP v Olomouci. Od roku 2014 působí jako člen nového souboru pro obnovení operety v Brně.


V současnosti má Tomáš Jeřábek na kontě přes deset komplexně restaurovaných nástrojů na různých místech České republiky. Údržbu a ladění provádí příležitostně či pravidelně na více než čtyřiceti nástrojích. Z významných zákazníků jeho ateliéru lze jmenovat Biskupství brněnské, Biskupství českobudějovcké, děkanství Velké Meziříčí, Děkanství Letovice, Církev Československá Husitská a Církev Evangelická.


Pracovním pracovním profilem se Tomáš Jeřábek řadí do tradiční sféry řemesla. Pracuje s přírodními materiály, používá tradičních řemeslných postupů a technik. Hlavním rysem jeho přístupu k práci je respekt a úcta k veškerým nástrojům nezávisle na typu či roku postavení.


Jako hudebník působí  Tomáš především v oblasti varhanní improvizace. Věnuje se problematice varhanní registrace a využití alikvotního spektra varhan. Jako improvizátor vystupoval jak v ČR, tak i ve světě (Libanon, Čína, Francie). Svými improvizacemi například zahájil provoz koncertní haly v čínském Tjan – jinu. Jako improvizátor vystoupil rovněž na ESG Summitu roku 2012 na Pražském Hradě, kde hrál své hudební číslo v katedrále sv. Víta, a doprovázel slavnostní večeři  ve Španělském sále. Mimo tyto akce tomáš působí jako příležitostný varhaník a improvizátor na mnoha akcích v rámci ČR.