Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory


Ľudské kvality súdime podľa činov , ak použijeme toto kritérium na posudzovanie organizácií .... dovoľte, aby som z tohto miesta zablahoželal Evropskému Řádu Rytířu Vína,  za významné posúvanie hraníc kvality vína, estetickej kvality jeho adjustácie, za ľudský a vzdelávací rozmer stretnutí a v neposlednom rade za prínos ku podpore umenia.


Výstavy, knihy, koncerty i vzdelávanie – lemujú cestu tejto – dnes významnej,  kultúrnej súčasti spoločenského života Čiech a Moravy, akou je Evropský Řád Rytířu Vína


Víno, ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva sa  mení na inšpiratívnu zložku nášho života.


 Víno sa stáva umením a umenie sa stáva našim spoločným vínom – určujúcim  ciele nášho vzájomného ľudského rozmeru.


Prehlbovať empatiu za pomoci umenia  -  znamená klásť prekážky zlu, intolerancii, ktorá po rokoch opäť zachvacuje svet v ktorom žijeme.


Dnešný deň je ďalšou zástavkou ľudsky dôstojnej cesty Evropského Řádu Rytířu Vína.


 Nezostáva  mi nič iné, ako srdečne poďakovať v mene  členov Európskeho Fóra Vínnej Kultúry a svojom - organizátorom za zmysluplné strávenie spoločných chvíľ. 


                                                        In Honorem Dei et in Honorem Vini............