Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

Motto: Tradícia. Umenie. Víno. Priateľstvo.
Medzinárodná konferencia o CR 3 – 4. júna 2016 o 10.00 hod. za prítomnosti zástupcov prestížnych vinárskych organizácií Maďarska (Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa), Česka (Evropský Řád Rytířů Vína) a Slovenska (Európskeho Fóra Vínnej Kultúry) - zameraná na riešenie problémov CR v Nitrianskom kraji spojená s ukážkou konkrétnych medzinárodne úspešných projektov 2014, 2015.
Na konferencii s vybranými odborníkmi sa oboznámime o možnostiach, ktoré nám ponúkajú vládne stratégie a koncepcie SR oblasti CR Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020. Spoločne prediskutujeme ako vnímame túto najnovšiu iniciatívu EU a najmä ako vieme pomôcť, aby sa náročné ciele naplnili. Je to v prvom rade kvalita (kultúra) služieb a produktov v CR a spokojnosť zákazníka. A teda je rozhodujúce to ČO kladieme našim hosťom na stôl aj AKO im to kladieme na stôl. (kultúra). Víno chápeme ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy.
Budeme spoločne hľadať východiská cez aktivity pomáhajúce rozvíjať tvorivé a morálne rozmery tak, aby sme neboli otrokmi podsúvaných lacných návrhov. (L.N. Tolstoj: „Iba kritický duch je tvorivý“).
Medzinárodná konferencia patrí medzi nadregionálne podujatie podporujúce CR a sústreďuje sa okrem iného aj na susedné krajiny s najväčším potenciálom návštevníkov – Česko a Maďarsko. Chce patriť medzi aktivity pomáhajúce rozvíjať tvorivosť a morálny rozvoj osobnosti na princípe trvalo udržateľnej „ľudskosti“ . Súčasťou konferencie bude medzinárodná výstava výtvarných umelcov. Zameria sa aj na podčiarknutie pôsobenia významných osobností ktoré môžu byť krajovým reprezentatívom v zahraničí. Vybrali sme aj ukážky regionálnych úspešných projektov. Efektívne využitie kultúrno – historického potenciálu v prospech CR, uplatnenie sily regionálnych potravín a kuchyne a iné . Konferencia sa bude konať v budove - Národnej kultúrnej pamiatke tzv. Bártfayovej vile na Zobore v bývalom zámku grófa Imre von Abalehotu Arpássyho.