Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

Európske Fórum Vínnej Kultúry s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja bolo organizátorom medzinárodnej konferencie o cestovnom ruchu v dňoch 3. - 4. VI.2016 v Nitre.
Konferencia sa zúčastnili zástupcovia rezortu ministerstva dopravy, kraja, mesta Nitra - predstavitelia občianskych organizácii , zástupcovia kultúry, umelci, producenti agro rezortu, vinárskych organizácií Maďarska a Čiech - aby si vypočuli štatistické výsledky výskumov prednesené profesormi Univerzity Konštantína Filozofa. Na záver prvého dňa konferencie osobne predstavil kultúrne aktivity v oblasti cestovného ruchu Taiwanu veľvyslanec Taiwanu j.e. Larry R. L. Tseng.
Účastníkov pozdravila v mene veľvyslanectva ruskej federácie v Slovenskej republike jeho 1. tajomníčka Natalia Mareeva, za predstaviteľov vinárov obcí Borčice, Buchlovice, Polešovice prehovoril p. Petr Gottwald. Ku téme hudobných festivalov a vrcholných operných produkcií sa vyjadrila p. prof. Eva Blahová ktorá pedagogicky vedie špičkových sólistov svetových operných scén.
Po závere dopoludňajších diskusii a prijatí uzáverov sa vyjadril ku tejto akcii prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Eques Mgr. Ján Všetečka - Konstanty: „...dúfam, že teamu kreatívnych tvorcov a manažérov, sa podarí presvedčiť kompetentných o nutnosti neodkladne riešiť problémy v oblasti cestovného ruchu“.