Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

Medzinárodný hudobný festival „Pro musica nostra nitriensis“. 26. – 30 septembra 2018.
Motto: Do Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 neodmysliteľne patrí duchovná hudba - architektúra a výtvarné umenie. Je na nás akú cestu zvolíme, aby tieto odkazy kresťanského sveta nezostali zabudnutými archiváliami.
Dozneli posledné akordy medzinárodného hudobného festivalu pred opätovne vypredanou sálou Beladického zámku. Ovácie, kvety a neutíchajúci potlesk sa stali samozrejmou súčasťou všetkých päť koncertov medzinárodného festivalu, zameraného na popularizáciu architektonických pamiatok nitrianskeho samosprávneho kraja organizovanými Európskym Fórom Vínnej Kultúry a Hudobným centrom v Bratislave.. Chateau Appony v Oponiciach - jeho svetoznáma knižnica boli prvou zástavkou, podčiarknutou hudbou harfistky Kataríny Turnerovej a violončelistom Eugenom Prochácom. Nitrianska Villa grófa Arpássyho na Zobore so svojou dobovou prezývkou Bartfayova – bola druhou zástavkou s klasickou hudbou interpretovanou známym Muchovým kvartetom i Filipom Jarom ako hosťom na kontrabase. Prídavkom bol spev sólistu SND Gustáva Beláčka, ktorý po celkovom zážitku zodvihol zo stoličiek poslucháčov. Odhalenie pamätnej dosky dvoch najväčších Slovenských výtvarníkov Júliusa a Tibora Bartfaya národného umelca bolo vyvrcholením večera na Kamennej 8 v Nitre - o to väčším, že pamätná doska bola umiestnená na dvojtonovom a dvojfarebnom kameni privezenom z posvätnej hory Butkov – Ladce. Tento monument osobne odhalil generálny riaditeľ cementární Ladce pán Anton Barcík.
Rímsko – katolícky kostol Sv. Martina v Jarku prichýlil ďalší koncert zviditeľňujúci pamiatky nitrianskeho kraja. Monika Duarte – Portugalsko a nie menej známy organista Marek Vrábel obdarili poslucháčov perfektným súzvukom v dielach Brixiho, Bacha, Locatelliho a ďalších. Koncert v Rímsko – katolíckom kostole Sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou privítal známy súbor Solamente naturali so sólistkou Helgou Varga – Bachovou. Spomienka na Juraja Pohronca – Slepčianskeho ostrihomského arcibiskupa, prímasa uhorského - záchrancu Viedne pred Turkami prepojila významnú dejinnú osobnosť s farnosťou pod ktorú patria aj dnešné Slepčany. Meno rezonovalo aj pod návalom sakrálnej hudby skladateľov 17. storočia, - bolo akýmsi predznamenaním významu stretnutia tých, ktorí po prvý krát prekročili prah aj tohto – skoro zabudnutého kostolíka.
Famózne hlasy ruskej koloratúry, sopranistky Zoye Petrovej a bas barytonistu sólistu opery SND Gustáva Beláčka dôstojne uzatvorili päticu koncertov medzinárodného festivalu „Pro musica nostra nitriensis“.
„ Za takéto výkony sa nemusí hanbiť ani operná Mekka - La Scala!“ – poznamenala prítomná prominentná hlasová pedagogička p. Eva Blahová v rozhovore so šéfdirigentom Czech Ensemble Baroque Romanom Válkom.
Všetky koncerty otváral hlavný spoluorganizátor podujatí prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Mgr. Art. Ján Všetečka – Konstanty. Ďakoval Nitrianskemu samosprávnemu kraju, jeho predsedovi Milanovi Belicovi za záštitu nad podujatiami podporujúcimi kultúru, cestovný ruch i zaujímavú popularizáciu architektonických pamiatok spadajúcich do portfólia pripravovanej medzinárodnej spolupráce na podporu Cyrilo – Metodskej cesty. Povedal: „ pozrite na parkoviská, ten – kto ocenil prvý koncert pricestoval aj na ďalšie, ľudia ďakujú a cestujú za nami – je to jedna z dobrých smerovaní na udržanie trvalého rozvoja kultúry a cestovného ruchu v NSK. Mrzí ma odmietnutie viac ako šesťdesiatich záujemcov o všetky koncerty - nedalo sa rozšíriť kapacity, nedalo sa inak ako odmietnuť ich účasť, to jediné ma ťaží “.
Pripravil. Mgr. Art. Ján Všetečka – Konstanty