Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

Obnovenie židovských tradícií cez hudbu si dala za cieľ skupina Rabi Gabi. Jeden z jej koncertov sa odohral vo vkusne prestavanej synagóge Uherského Hradišťa – dnes knižnici Bedřicha Beneše Buchlovana, nadšeného priekopníka kultúry Slovácka. Po hudobnej stránke bolo ideálne využitie klasickej nástrojovej harmónie obohatené rytmikou a výraznou melodikou židovskej piesne. Dlhoročná skúsenosť s interpretáciou folklórnej hudby priniesla svoje ovocie v podobe perfektnej nástrojovej súhry. Jednotlivé interpreti dokázali obohať skladby mimoriadnou interpretačnou invenciou v podobe voľných improvizácií, tak ako vidíme pri súčasných džezových zoskupeniach. Za mimoriadnu zmienku stojí vokálna stránka koncertu. Vhodné využitie hlasov prítomných mužských členov orchestra, dynamikou a zafarbením podčiarkovali subtílny, intonačne presný prejav speváčky Terezky Habartovej. Jej úloha bola mimoriadne ťažká. Jednak ideovo vyvažovať razantný rytmicko – vokálny prejav mužskej časti hudobnej zložky a posúvať jej cestou príbehov obsiahnutých v židovských piesňach, pri zachovaní všetkých atribútov tradičnej židovskej interpretácie. Medzi takéto skvelé interpretačné výkony patrila aj známa pieseň Kupite Papirosy. Melodická stránka koncertu bola vkusne doplnená textovými vsuvkami riaditeľa knižnice Radovana Jančáře o histórii judaizmu v lokalite Uherské Hradistě. Poslucháč tak získal ucelený obraz aj obdobia protižidovských represálií, ktoré v Uherskom Hradišti našťastie neprepukli v otvorený konflikt a ktoré boli generované obyvateľmi okolitých dedín a nie miestnymi ľuďmi... Budova synagógy, kde sa konal koncert od svojho vzniku v roku 1875 – 1941 bola zapálená nacistami, vyrabovaná a čiastočne zničená, opäť spálená – po vojne obnovená a opätovne vyhorela 1996 a opäť povstala z popola vďaka takým ľuďom, ktorým nie je ľahostajná história a úcta k blížnym. Odchádzal som večerným Hradišťom a dívajúc sa na krásne vysvietenú budovu a zneli mi v ušiach tie naliehavé slová nezabudnuteľnej piesne „kupite papirosy“. Architektúru budovy sme dokázali obnoviť, existujú staré fotky, plány...., ale tú duševnú architektúru musia obnoviť takíto nadšenci histórie umenia a tradície akou je skupina Rabi Gabi.

Členové muziky:
Michal Buček – viola
Milan Gablas – cimbál, harmonika, cajón
Tereza Habartová – zpěv, flétna, tamburína
Ivo Kunc – violoncello
Aleš Rada – basa
Pavel Štulír – housle
Evžen Uher – klarinet, soprán saxofon