Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

Je mi ľúto, zmenili sa pravidlá panského domu. Vítame Vás v maske preto nevidíte náš prívetivý úsmev, ako známku potešenia z Vašej prítomnosti.  Cez postreky rúk a náznak dotyku ramena podáme kľúč od izby, ktorá týždeň čaká prázdna. Bojíme sa o Vás a bojíme sa o seba.... Ak aj žijete mimo všetkej komunikácie – vedzte: „CIVILIZÁCIA PAUZUJE“ – A JE TO: PÔST So súčasnou corona - pandémiou je zrazu všetko inak, ako to bolo doteraz. Náš vysoký štandard životného štýlu je predbežne preč. Samozrejme sme aj naďalej povinní zachovávať európske cnosti: slobodu, priateľstvo, mier, radosť. Ale aktuálna kríza káže rozvahu, skromnosť a odriekanie... Predbežný a stručný výskum, ako k tomu mohlo dôjsť: ❖ Vzdali sme sa svojej viery a zmenili sme naše parametre: „V tomto svete sme Boha nahradili peniazmi.“ ❖ Našu civilizáciu sme príliš vzdialili od prírody; tak sa noc stala dňom: reklama pred hviezdnou oblohou. ❖ Väčšinou sme na naše hodnoty, ktorými sa Európa stala „1. svetom“, ... - zabudli. ❖ Svoju „tvorivú-prísahu“ sme nahradili márnomyseľnou závisťou, koreňom všetkého zla. ❖ Česť sme zamenili za chamtivosť a tým sme zradili zodpovednosť a rešpekt; atď. atď. atď. Tak sme sa nútene dostali do terajšej kolosálnej skúšky, keď sa povýšenosť konzekventne dostala pred pokoru. Čo k tomu dodať, radiť, aby sme sa dopracovali k lepšiemu: ❖ Žime so zodpovednosťou, rešpektom a optimalizáciou . ❖ Obmedzujme sa: „Iba ten, kto sa sám obmedzí, je slobodný!“ ❖ Využime v našom živote transcendenciu, aby sme dospeli k dôstojnosti, úcte. ❖ Negujme banality a usilujme sa o: pravdu, dobro a krásu. Onen svet (večnosť) je pôvodcom a budúcnosťou pozemského života. Kráčajme touto ozdravujúcou cestou primerane našim vodiacim princípom. Preto vitajte! Musíme tu byť všetci doma!