Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

Obyčajný hotelový  príbeh.

V myšlienkach sa vraciam k nevypovedanej skutočnosti, na ktorú som narazil na ostrove Brač.

Na celej slnečnej strane ostrova, ešte po vojne - boli vinice.

Dnes sú to rôzne porasty a vinice i vinárov nájdete veľmi poskromne.

Na našich dočasných bračských privátoch sme spravili tradičný rozstrel vín,  ktorým sme chceli porovnať miestne a nami dovezené víno zo Slovenska.

Vína, ktoré sme kúpili nepatrili k najlacnejším, ale za kvalitou v porovnaní s našimi – šetrne povediac – zaostávali.

Domáci môjho priateľa bol suchozemec, ktorý zdedil dom na ostrove po rodičoch, chodil sporadicky vyberať nájom a my sme sa ho pýtali – prečo dnešný stav je taký – aký je.

Bračské víno zničili hotely – zahlásil...

Doviezli po spustení prevádzok svoju škálu a jednoducho o domáce nebol záujem... Teraz sa ale zmenil štýl turizmu, hostia neležia iba na izbách,  ale túžia čosi vidieť a zažiť mimo hotelové steny.

Tak hľadajú to, čo sa podarilo v nedávnej minulosti zničiť.

Romantické posedenie pri mori, pri domácom víne, pri krásnom výhľade v okruhu situačných známych....

Niektorí vinári - sa pokúšajú o prácny návrat k histórii vinárstva na Brači, ale je to nie ľahké...

Poučenie: Každé potlačenie tradície a miestnych zvykov ochudobní krajinu, spoločnosť - jej návštevníkov o osobné zážitky. Tradícia prehlbuje spiritus loci, obohacuje a dáva do súvislostí...

Egoizmus hotelových gigantov sa jednoducho v horizonte rokov – nevyplatil.

Zarobiť dnes, neznamená zarobiť zajtra.... 


Vš.