Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

Posolstvo pre Rytierov vína.


Vážený pán Všetečka!

Posielam Vám posolstvo pre rytierov vína a aj všetkých ľudí dobrej vôle. Prosím Vás tlmočte toto posolstvo všetkým:

Milí priatelia, rytieri vína a šíritelia hodnôt vzájomnej ľudskej spolupatričnosti.

Pred takmer rokom ma požiadal pán Mgr. Všetečka o celebrovanie sv. omši v Čajkove. Veľmi som si ocenil, že to povedal s tak veľkým časovým predstihom. Je to výsada vzácnych ľudí,  ktorí dokážu včas určiť konkrétny termín. On to dokázal, a preto som prisľúbil - áno, s radosťou prijímam toto pozvanie.

Nevedel som vtedy, čo sa odohrá v nasledujúcich mesiacoch. Nevedel som ani to, že mnou často opakovaný výrok: "Zatiaľ nie som žiaden funkcionár a preto svoje slovo plním" sa stane pre mňa trošku osudným. Od 1.júla 2009 ma poveril môj diecézny biskup arcibiskup - metropolita Msgr. Dr. Stanislav Zvolenský správou katedrálneho chrámu našej bratislavskej arcidiecézy – dómu sv. Martina v Bratislave. Mnohé plány som musel zrušiť následkom nového poverenia,  ktoré sa mi dostalo. Preto ani dnes, 12.septembra sa nemôžem zúčastni? stretnutia s vami. Verím však, že bude príležitosť vzájomného stretnutia.

Možno aj v priestoroch katedrálneho chrámu sv. Martina v Bratislave. Prajem vám, aby stretnutie, ktorého sa zúčastňujete, vás naplnilo Božím pokojom a vzájomným porozumením. Nech aj víno, ktoré je Božím darom, sa stane zdrojom radosti. Všetko, čo Boh dáva a čo človek v rozumnej miere a zodpovednosti prijíma, je čímsi vzácnym a hodnotným. No vtedy, keď sa stratí miera pre zodpovednosťi a začne diktovať ľudský egoizmus, aj tieto najvzácnejšie dary sa môžu premeniť na zdroj kliatby a tragédie.

Nech Vás nebeský Otec na príhovor Panny Márie, ktorej meno dnes slávime, naplní svojim pokoj a požehnaním. Zo srdca pozdravuje a žehná


Marián Červený, farár katedrálneho chrámu sv. Martina