Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Podhoranskí vinári alebo, čo dokáže jeden aktívny človek.
Termín: 4.marca.2012.
Na pozvanie p. Fulopa organizátora spoločenského života Podhorian navštívili obec prezident EFVK eques Všetečka s členom OEVE a predsedom spolku vinárov Nitry p. Pavlom Vargom výstavu spojenú s prezentáciou historických artefaktov obce.
Klikni
Uvítanie návštevy p. Fulopom v Podhorsanskom KD. Pekný prezentačný materiál akcie. Historické artefakty na stenách KD EWrby a znaky viazané k Podhoranom zhromaždil p. Fulop. Druhý deň prezentácie bol v znamení odbornosti a kľudu. Medzi návštevníkmi boli aj politici. Pán Fulop medzi eques Všetečkom a preds. Vargom. História obce i s riekankami. Staré foto obelisku na pyramíde. Javisko pripomínalo históriu lokality. Aj artefakty monarchie sa zachovali. Pán Fulop oboznamuje s históriou vinárstva v Podhoranoch. Diplom za víno pre p. Pavla Vargu. Kto vie maďarsky, preložte! Zhodli sa, tadiaľto vedie spoločná cesta. Spokojný sv Urban na stene KD.