Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutia II.
Termín: 2010
Ak poznáš súvislosti - poteš druhých..
(sv. Augustín)

Nitra: Príprava filmu a výstavy. Hlohovec: Vznik hlohovskej vinonohradníckej oblasti. Hlohovec: otváranie výstavy o histórii vína. Hlohovec: s predstaviteľmi mesta  a vinármi Hlohovca. Koeseg v Maďarsku: Bilaterálne rozhovory o spolupráci. Koeseg: Slávnostný obed pri príležitosti stretnutia. Koeseg: Záverečné foto a pozitívne výsledky. Viedeň:  Stretnutie na českej ambasáde. Bratislava: Kultúrny projekt: Salón u Liszta.