Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Práca, priateľstvo, projekty.
Termín: 18.marca.2012.
Pokračovanie návštevy významných českých umelcov L.Macháňa a Jiřího Pecu sa niesla v pracovnej a priateľskej atmosfére.
V odpoludňajších hodinách navštívili husliara Juraja Fogadu, počas tvorivej prestávky prešli historickou pamiatkou kostolíka v Dražovciach vo večerných hodinách prijali pozvanie hlohovského vinára a člena OEVE pána Pavla Tuturu. Klikni
Rodí sa nový bronz. Maliar Jiří Peca so svojim modelom. Príprava podkladov pre sochu. Majster husliar J.Fogada privítal významnú návštevu. Obdiv ku práci husliara J.Fogadu. Umelci v rozhovore o spoločných aktivitách. Stará talianska práca. Každý majstrom vo svojom obore. Akoby sa poznali desiatky rokov.... Umelci - pri historickom kostolíku. Ešte trochu na príprave diela. Vinár a výborný človek Pavol Tutura privítal svojim vínom. Veľké ideály v malej pivnici, aj o tom je život. Domáca pani p. Tuturová -  priniesla pohostenie Veľký majster medzi ženami. O svojom diele hovorí pán Pavol Tutura. Obdiv k výtvarnému skvostu. Unesený  Majster Jiří Peca. Príjemný večer Majstra Macháňa pri Jašterovi Opäť vzájomné porozumenie a priateľstvo. Poďakovanie pred slávnostnou večerou.