Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Tokaj 2012.
Termín: 30.3.2012.
Delegácie predstaviteľov Tokaja na čele s Mgr. Miroslavom Kozáčikom navštívila prezidenta EFVK eques Všetečku. SACR, Univerzita M.Bela, sa budú spolupodielať na tomto ojedinelom projekte. Účasť rakúskych pedagógov a lektorov, princíp rozvoja V4 v tejto oblasti otvára možnosti ďaľšieho rozvoja. Klikni
Prejav kultúrnosti je určujúci prvok. Večerný pohľad na Nitru. S p. Všetečkovou členkou Řádu rytířu vína.