Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Wein Tradition Freunschaft. Sk
Termín: 20.X.2010.
Európske Fórum Vínnej Kultúry pod vedením prezidenta eques Mgr. Všetečku - Konstantyho zorganizovalo v spolupráci so slovenskou diplomaciou prezentačné stretnutie Wein Tradition Freundschaft.Sk v kultúrnom inštitúte vo Viedni. Stretnutie má veľkú odozvu a bolo niekoľko razy pre svoje novátorstvo vyzdvihnuté na medzinárodných fórach Ordo Equestris Vini Europae.
Zástava Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Pripravená sála na prijatie významných hostí. Príchod slovenskej delegácie zástupcov Levíc. p. Černá a p. Henrich Kopinec pri príprave vzorkov. Slovenský kultúrny inštitút v centre Viedne. Vstup SI. Umiestenie hneď pri vchode do spoločenských priestorov. Slovenské reprezentatíva mali úspech. Majster Vladimír Plachý z Mgr. Všetečkom. Riaditeľka SI p. Polakovičová víta významných hostí. Významní hostia s ThDr Červeným. Uvítací prejav jeho excelencie JUDr Lizáka. Prezident EFVK, senátor T.Tintera.             Víno, priateľtvo a tradícia - predznamenanie významného stre Hospes - VinAk Všetečková s exc. JUDr.Lizákom. Plány spolupráce na rok 2011. Pod zástavou Eurpfóra Vínnej Kultúry. Senátor Prof. Tombor Tintera.