Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Umelecký kováč.
Termín: 2.4.2012.
Práca umeleckého kováča A. Michalíka presahuje rámec našej krajiny.
S umeleckým kováčom sa stretol prezident EFVK eques Všetečka - pri práci na novom reprezentačnom projekte, ktorý bude prínosom pre medzinárodný kultúrny život reprezentujúci aj našich slovenských umelcov. Klikni
Majster železa s prezidentom EFVK. Spoločné dielo zakladajú spoločné myšlienky. Jedno sú plány ale vyhráva profesionalita.