Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hlohovec - príprava výročia.
Termín: 3.4.2012.
Nič nenechať na náhodu... Pokračovanie rekonštrukcie vypáleného Jaštera v Hlohovci je kľúčovým momentom v príprave osláv budúcoročného 850 výročia mesta Hlohovec.
Aj napriek neprítomnosti majiteľa sme skonštatovali reálny pokrok na projekte obnovy. Klikni
Hlohovecký Jašter so svojou úchvatnou atmosférou. Stavebné práce na budúcej terase. Kameninový sud prežil ľudské zlo.