Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutie osobností Bratislavy.
Termín: 12.4.2012.
Zmysluplne strávený čas je prioritou Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Do tejto kategórie patrí aj stretnutie s prof Jurajom Sternom, jeho manželkou - vedkyňou a osobnosťou v odbore stavebníctvo
- prof. Zuzanou Sternovou,
- s pani Alenou Heribanovou a jej manželom spisovateľom a scenáristom p. Heribanom.
Vynikajúci glosista Stanislav Bachleda spravil zo stretnutia sviatok. Klikni
Prez.EFVK so sólistom opery Ivanom Ožvátom. P.Bachleda pri svojom bravúrnom vystúpení. Krátky vstup s exprezidentom Schusterom. Dlhoroční kultúrny spolupracovníci s p. A.Heribanovou. V srdečnom rozhovore s exprezidentom Schusterom. Priatelia dôstojného večera.