Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodné stretnutie OEVE vc Nitre.
Termín: 18.4.2012
Ćentrála Európskeho Fóra Vínnej Kultúry - Zámok u Grófga - bola hostiteľom medzinárodné stretnutia členov Ordo Equestris Vini Europae. S predstaviteľmi Evropského Řádu Rytíťu vína prebrali spoločné projekty pre rok 2012 a 2013 a bola dohodnutá vzájomná spolupráca medzi iným aj pre obec Deažovce a Hlohovec pri oslave ich výročí. Klikni
Zástupca EU p. Machalec s manželkou. Slávnostne prestreté stoly pre delegácie. Hospes Všetečková v rozhovore s judex p. Martínkom. Predstaviteľ ČRRV Ing Šlancar s priateľmi. Majster V. Plachý predstavil novú kolekciu obrazov. Stretnutie otvoril prezident Eques Všetečka. Hospes p. Všetečková predstavila jedlá k vínam. Predjedlo ku vínam Chatea Topoľčianky. Každý medzinárodný projekt sa podrobne prebral. Preslov Eques Šlancara o blízkosti našich národov. P. Varga za Dražovských vinárov, poďakoval za spoluprácu. Majster Plachý Ing. Hrabálková o spolupráci s Čínou. Biskuprské sklepy, Ing Martínek pozval na stretnutie do jeho P.Tutura a hlohovskej oblasti s predstavením nových odrôd. Všetci ocenili dokonalú prípravu jednania v Nitre. Vzájomné porozumenie a koordinácia prinesie prospech všetkým