Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vysoké vyznamenanie prezidentovi eques Všetečkovi.
Termín: 19.4.2012.
Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry eques Mgr. Ján Všetečka - Konstanty prevzal z rúk senátora eques Jeneia v bazilike Wiener Neustadtu jedno z najvyšších rytierskych vyznamení Ordo Equestris Vini Europae, za morálny a rytiersky zástoj, za prácu pri rozvoji medzinárodných kultúrnych vzťahov. Klikni
Búrka s dúhou na Wiener Neustadtom. Kláštor so svojim prenádherným interiérom. Spomienka na Mozatovo Requem, mnísi majú radyi hudbu. S Majstrom Plachým pri kováčskych skvostoch. Prípitky so senátorom Tomborom Tinterom a priateľmi. Zablahoželať pricestoval aj Dr Vogl. Nádvorie kláštora, ako z iného storočia. Úchvatné kláštorné priestory. Hlavný oltár baziliky. Jeden z oltárov baziliky. Dôstojný začiatok, privítanie primátora Wiener Neustadtu. Pohľad do auditória. Odovzdávanie vyznamenania s latinskou preambulou. Blahoželanie z rúk cirkevného predstaveného. Poďakovanie Eques Mgr. Jána Všetečku prezidenta EFVK. Večerný kláštor s modrou ilumináciou. Nasvietené historické budovy, kde prebiehala oslava. Potešitelné ocenenie putujúce na Slovensko. Detail latinskej udeľovacej listiny.