Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Degustacia vína v Čajkove.
Termín: 21.4.2012.
Prezident EFVK eques Mgr. Všetečka sa zúčastnil slávností vína v Čajkove na pozvanie predstaviteľov obce a regiónu. Víťazom odovzdal dar Ordo Equestris Vini Europae, zúčastnil sa na slávnostnej recepcii na ktorej vyzdvuhol výrazný vplyv predsedu vinohr. spolku MUDr J.Murániho na spoločenský život obce a regiónu. Klikni
S Ing Petrechom p. M. Murániovou pred začiatkom slávnosti. MUDr Muráni -Hl. Organizátorr, p. Uhnák a prez. Všetečka Ešte kľudná debata, za chvíľu plná sála... Vždy vynikajúci súbor. Hodnotenie sezóny MUDr Muráni a Ing. Petrech. Vinár Muráni preberá cenu od starostky p. Nichtovej. p. B.Nichta preberá z rúk. prez. EFVK Všetečku vecný dar. detto- Prejav a poďakovanie od. p. starostky Nichtovej. S víťazom Braňom Nichtom a jeho paňou. p. Všetečková v rozhovore s prof. Húskom. Prez. Mgr. Všetečka v rozhovore s preds. VÚC prof. Belicom.