Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Veľvyslanec David Nan-Yang Lee v Hlohovci.
Termín: 5.5.2012.
Jeho exelencia pán veľvyslanec David Nan-Yang Lee s delegáciou navštívil hlohoveckú vinohradnícku oblasť, kde sa stretol s predstaviteľmi fy. Galguc, primátorom Hlohovca, preds. Mikušom a hlavnými usporiadateľmi a organizátormi pánom Tuturom a p. Černým. Počas obeda odovzdal prez. EFVK Eques Všetečkovi osobný dar ako vďaku za prínos v prehlbovaní medzinárodných kultúrnych vzťahov. Klikni
S p. Edwardom P.H. Hom z Viedne. Významného hosťa privítali predstavitelia fy. Galguc. P. Ho sa zaujímal o výsledky firmy Galguc. Prvá ochutnávka s jeho exc. p. Lee v pracovných priestoroch Veľký záujem o významnú návštevu prejavila aj TV. Slávnostný prípitok na začiatku obeda. Vynikajúci muzikanti - naši priatelia, z Červeníka. Film o úspechoch firmy podtrhol aspekt spoluzpráce. Po nitranskom stretnutí, zase významný krok vo vzťahoch. Príjené prostredie podtrhla ľudová hudba v krojoch. Stretnutie s perspektívou - za tónov piesní o víne. Umenie a kreativita spája národy a prináša obojstranný prosp Jeden z aspektov spolupráce.