Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vzácna návšteva Dražoviec.
Termín: 9.júna 2012.
Vinársky spolok Dražovce – reprezentant - a nositeľ kultúry....
Návšteva jeho Eminencie kardinála pána Polycarp Pengoa súčasne arcibiskupa
v Dar – es – Salaam v Tanzánii. Predsedu Afrických biskupských konferencií so sprievodom pátra Andrzeja Urbanskiego generálneho predstaviteľa rehole salvatoriánov sídliaceho v Ríme - v Dražovciach.
Klikni
Kardinál  Polykarp Pengo predstaviteľ veriacich Afriky. Narýchlo zorganizoval stretnutie p.P.Varga (vľavo). Obratom upravená miestnosť s pohostením pre vzácnych hostí. P.Š.Mišuta nalieva prípitok v pozadí prez. EFVK. Pán Varga predstavuje vinárske vzorky vinárov Dražoviec. Mgr. Všetečka oboznamuje vzácnych hostí s dejinami lokality Hostia sa zaujímali o prácu vinárskeho spolku. Malá degustácia dražovských vín s pred. spolku Dražovskí  vinári si uctili významných hostí, nielen vínom. Špeciality Dražovskej kuchyne upravené p. Kysučanovou. Tlmočníci mali čo robiť so záplavou informácií. Záverečné foto so vzácnymi hosťami. Jeho Eminencia kardinál ďakuje p.Vargovi a p. Mišutovi. Prekrásny dar pre vinársky spolok Dražoviec.