Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hudba pod diamantovou klenbou.
Termín: 15.6.2012.
Festival Petra Michalicu v Kremnici sa stal sviatkom komornej hudby. Svetoznáme Janáčkovo kvarteto spojené recitáciou Alfréda Strejčka interpretovalo u nás nie moc známe dielo Josepha Haydna. Skromne nazveme tento večer ako sviatok duše. Sme radi, že sme sa zaradili medzi sponzorov tohoto obdivuhodného festivalu. Klikni.
Vchod do domu P.Michalicu. Severné krídlo domu. Pozorný psíček naproti. Panoráma Kremnice v plnej paráde. Úvodné slovo p. P.Michalicu. Janáčkovo kvarteto s p. Strejčkom žalo úspech. Okno ako výtvarné dielo. Postátie pri víno V.Pavlovic. Dlhoroční priatelia s prez. EFVK Eques Všetečkom Každý výklenok bol niečim zaujímavý. Večerné námestie v Kremnici 15.6....