Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Európske Fórum Vínnej Kultúry Pezinok.
Termín: 5.XI.2010
Európske Fórum Vínnej Kultúry bolo vyvrcholením učebných rokov na Slovenskej Vinárskej Akadémii v Pezinku a stalo sa súčasťou konzulátfestu v Pezinku.
Počas tohoto významného stretnutia boli odovzdané diplomy študentom SVA. Delegáciu EFVK viedol prezident Mgr. Všetečka - Konstanty, ktorý otvoril večer svojim prejavom.
Vinári Malokarpatskej oblasti pre stretnutím. Hosťom bol aj p.Pficner a manželkou z Rakúska. Prezident EFVK s p. Romanom Myšliwiecom z Poľska. Srbská akordeonistka bola súčasťou programu. Znak EFVK na hlavnom javisku kultúrneho centra. Kultúrny program mal aj tradičný charakter + živé sochy. Cez dvesto zúčastnených dôstojného stretnutia. Rozhovor troch eques Všetečka, Bartalos, Rod. Počas večera zneli skladby Chopina a Liszta. Otvárací prejav prezidenta EFVK Eques Mgr Všetečku          Absolventi SVA v Pezinku VinAk Všetečková s kolegom. Akreditáciu prevzala hospes Všetečková z rúk konzulov EVIRS. Spoločné foto absolventov SVA s titulom VinAk. Panely EFVK, o výstavách a úspechoch spoločnej práce.