Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodné stretnutie v Kroměříži.
Termín: 16.6.2012.
Vybratá delegácia slovenských členov OEVE sa zúčastnila medzinárodného stretnutia na pôde biskupského paláca v Kroměříži. Stretnutie je považované za najlepšie organizovanú vinársku akciu v strednej Európe. Z tejto príležitosti bola povýšená pani Katarína Všetečková do rytierskej hodnosti Dáma vína. Európske Fórum Vínnej Kultúry zastupoval prez. Eques Všetečka a Majster Plachý. Obaja vyzdvihli dôležitosť týchto kultúrnych medzinárodných aktivít. Klikni
Porada púred príchodom autobusu v Zámku u Grófa. Zastávka na hlohoveckom Jašteri pre šéfa p. Tuturu     U ex.slov. umelca na Morave p. Černého. Privítanie v biskupských sklepoch. Eqes Všetečka so senátnym delegátom p. Pficnerom. Sprievod s prelátom do cirkevných priestorov paláca. Prekrásne priestory podtrhli dôstojnosť prijímania členov OE Senátme listiny prečítal. Eques Všetečka Záverečné foto. P. Varga s p. Tuturom v obrazovej sále pred príhovormi. Primár Môcik z Nitry s členmi delegácie pri obrazoch Ticiana Poháš šampanského s dirigentom koncertu. Zástupca Topoľčian p. Henrich Kopinec s rodinou. Primár Môcik a Weindame p. Všetečkovou. Oreganizačný rozhovor o jesenných akciách v Jihlave. Medzi vynikajúcimi priateľmi. Majster Plachý s ´TOP Vinármi Čiech p. Martínej a Jedlička. Úsmev p, Kopincovej v prekrásnej koncertnej sále. Mozartove diela so stočlenným zborom! Nadšený potlesk spokojné=ho publika. Moravská cimbálovka v sále terene, robila vinársku náladu. Rozhovory s priateľmi sólistami ND Praha.         Spomienky na spoločné účinkovania pred .... rokmi. P.Šlancar s p. Hrabálkovou o spoluorganizácii ďaľších stretn Úžasná nálada pri vynikajúcich vínkach. Prez. Všetečka s Majstrom Plachým - už zase v budúcnosti... Obrovský ohňostroj na hudbu V.A.Mozarta. Ožiarené nebo a prekvapení hostia krásou. Perfektná príprava, priateľtvá dokážu všetko. Moravská cimbálovka na želanie............. Takto sme všetci spievali. Gróf, prof. Nekvasil povyšuje p. Všetečkovú.