Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutie v Eisenstadte.
Termín: 21.6.2012.
Eques Mag. Všetečka koordinátor aktivít V4 sa zúčastnil pracovného stretnutia v Eisenstadte na pôde konzulátu SR s delegáciou poľskej strany, ktorú zastupoval pán Roman Grad. Uzatvorením termínov kultúrno spoločenských aktivít V4 sa zavŕšila dôležitá etapa spolupráce medzi V4, Rakúskom a spriatelenými zámorskými krajinami. Klikni
Slnkom zaliate ulice Eisenstadtu. Eques Všetečka pred budovou konzulátu SR So zastupcami Poľska o kultúrnej spolupráci. Medzinárodná spolupráca oživí stretnutie aj na Slovensku.   Tradičný prípitok s rakúskym vínom. Prínos pre V4 je výsledkom precíznej spolupráce.