Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Slávik Slovenska v obci Rybník
Termín: 28.6.2012
Pred pár rokmi EFVK pripravilo prezentáciu vinárov obce Čajkov v Slovenskej Filharmónii a SND. Myšlienka prepojiť umením a snahou vidiek s kultúrnym dianím sa ujala a p. Peter Stylicha exriaditeľ SF premiestnil s p. Dvorským spevácku súťaž Slovenský slávik do obce Rybník. Plná sála, veľký úspech spokojnosť usporiadateľov. Prez. EFVK sa stretol s predstaviteľom vinárov obce p. Jozefom Uhnákom. Klikni
Kultúrny dom v Rybníku hostil slávika Slovenska. P.Dvorský s P.Stylichom v úvode koncertu. Pohľad na laureátov. Spevákov výborne doprevádzala skupina Zobor. Víťazka súťaže pri produkcii. Stretnutie s manž. Uhnákovými. Záverečná pieseň spojená dlhým potleskom.