Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Keď sa učenie mení na sviatok...
Termín: 13.7.2012
Ordo Equestris Vini Europae s podporou International Visegrad Fund a Európske Fórum Vínnej Kultúry zorganizovali prednášku špičkového rakúskeho marketingového odborníka prof. Franza Trinkla. V Zámku u Grófa odzmeli aj referáty práce vinárskych spolkov Dražovce, Topoľčany, Čajkov, Rybnik. Prof Trinkl označil prácu týchto združení, ako nadštandartnú, hodnú nasledovania. Rakúske vína predstavil Dr Vogl s poukázaním na marketingové prednosti. Téme sa venujeme samostatným článkom. Klikni
Logo IVF dostalo dôstojné miesto. Skriptum vytvorené pre túto príležitosť. Logá spolupracujúcich organizácií a história. Prez EFVK s predstaviteľmi vinárskych spolkov. Prof. Franz Trinkl pripravuje prednášku. Mimoriadne zaujali soli Fy. FEAST v predstavení p. Pindešove Privítanie vzácnych hostí Eques Všetečkom. Dr. Vogl vysvetľuje princípy spolupráce s IVF. P.P.Varga zhodnotil prácu vinárov Dražoviec. Pohľad do plnej sály. Významné osobnosti aj v auditóriu. MUDr Muráni zastupuje Čajkov s Ing. Uhnákom Vstup. Ing. Arch. Libanta exprimátora Nitry o histórii vína O plrínose vinárov z Čajkova MUDr Muráni. Dr.Vogl s p.Henrichom Kopincom zast. Topoľčian. O vynikajúci preklad sa zaslúžila p. I.Murcinová (OEVE).