Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Krátka, ale dôležitá návšteva Nitry.
Termín: 15.8.2012.
Sídlo Európskeho Fóra Vínnej Kultúry - Zámok u Grófa v Nitre navštívila významná česká spisovateľka pani Jiřina Tejkalová v sprievode nie menej významného pražského podnikateľa . I. Kratochvíla.
S prezidentom EFVK Mgr. Všetečkom prediskutovali perspektívy spolupráce na pripravovanej nadnárodnej publikácii, o umelcoch, priateľoch, rytieroch aj ritieroch, o mravných zástojoch jednotlivcov v kontexte dnešnej doby. Mgr. Všetečka informoval vzácnych hostí o projektoch v rámci zoskupenia V4 v ktorých počítame s ich aktívnou účasťou. V popoľudňajších hodinách vzácni hostia odcestovali späť do Prahy. Klikni
Milí hosta vystupujú z auta v Nitre v sídle EFVK. Moravské špeciality vo fľaškách vždy potešia. Priatelia pod nápisom S pani spisovateľkou Jiřinou Tejkalovou m. i. Knihy Dámy slova p. J. Tejkalové pre knižnicu EFVK. Přátelství bez účasti, jsou jenom mrtvá slova Foto pre ďalekou cestou.