Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Zlatý kríž OEVE pre Slováka.
Termín: 18.XI.2010.
Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry
Eques Mgr. Ján Všetečka - Konstanty sa zúčastnil slávnostného odovzdávania zlatého kríža OEVE Eduardovi Kukanovi. Pán Kukan je člen EVIRS a ako veľvyslanec v Rakúsku za bývalé Československo, neskôr ako minister zahraničných vecí a teraz ako člen Európskeho parlamentu sa výrazne zasadzuje o spoluprácu s Rakúskom. Za túto prácu v prospech Slovenska a Rakúska bol ocenený zlatým krížom
Eques Mag. Ján Všetečka - Konstanty pri prejave v Eisenstadt Pasovanie mečom za zásluhy E. Kukana. Záverečné foto.