Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Prof. Trinkl v Hlohovci.
Termín: 24.8.2012.
Ďaľšie významné školenie rakúskeho marketingového odborníka prof. Franza Trinkla prebehlo v hlohoveckom Jašteri.
International Visegrad Fund, EFVK, OEVE Rakúsko sa podpísali pod úspech stretnutia, ktorého sa zúčastnili všetci významní vinárski plroducenti. Klikni.
Logo IVF spoluusporiadateľa stretnutia vinárov. Pán p.Tutura majiteľ a spoluorganizátor večera. Dr Vogl(OEVE) p. Murcinová konzulát Burgenland Prof. Trinkl pripravuje prednášku. Stretnutie otvoril primátor Hlohovca p. Dvoran. Záujem televízie o významné podujatie. Poznáme to najlepšie z ich produkcie, Zástupkyňa International Visegrad Fund p. Fekiačová         Vynikajúca produkcia bola súčasťou praktickej ukážky. Černý, Chudý p. Mosný - všetci, ktorým záleží na kvalite. Atypicky upravil pivnicu hostiteľ p. Pavol Tutura. p. Všetečková, Černá, p. Tutura, p. Murcinová. Vystúpenie významného vinára p. Chudého. Eques Všetečka s prof. Trinklom. Vzorky kvalitných vín oblasti okúzlili rakúskych školiteľov Pri centrále EFVK Zámku u Grófa v Nitre, pred odchodom.