Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutie v Hlohovci.
Termín: 27.8.2012.
Na krátke hodnotenie akcií posledného obdobia sa stretli p. Tutura s eques Všetečkom v hlohoveckom Jašteri.
Akcier boli prijaté s veľkým záujmom vinárov Hlohoveckej vinohradníckej oblasti. Klikni
Starý preš podtŕha históriu Jaštera. Pán Pavol Tutura majiteľ podniku. S eques Všetečkom o najbližšom období. Zapísané a poznačené...