Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Chateau Topoľčianky a medzinárodná spolupráca.
Termín: 27.8.2012.
V odpoludňajších hodinách sa stretol prez. EFVK s p. Waldnerom predstaviteľom Chateau Topoľčianky. P. Waldner informoval a výraznych úspechoch vinárstva v Ázii, ku ktorým sa dopracovalo vinárstvo v spolupráci s EFVK , potvrdil ďaľšiu spoluprácu a dohodli aj konkrétne termíny. Klikni
P.Waldner a prez. Všetečkom Dohoda o kokrétnych termínoch je schválená.