Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutie na veľvyslanectve.
Termín: 28.8,2012.
Na pozvanie jeho excelencie p. Nan-Yng Leeho, sa zúčastnil prez. EFVK Mgr.Všetečka s paňou - koordinačného stretnutia umelecko - vinárskych medzinárodných aktivít . V priateľskej atmosfére vyzdvihli nepopierateľné klady vzájomnej spolupráce venované pomoci umelcom a vinárom krajinám V4 a Rakúska. Klikni
Raňajsšia cesta nábrežím do centra Bratislavy. Jeho excelencia pri vysvetľovaní s p. tajomníčkou Strakovou. Usmiate foto po stretnutí.