Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutie s riad fy. Galguc p. Mosným
Termín: 28.8.2012.
Na neskorom obede v reštaurácii Jašter - sa stretol v Hlohovci prez. EFVK Eques Všetečka s riateľom najväčšieho vinárstva oblasti Ing. Mosným.
P. riaditeľ Ing.Mosný súhlasil s podporou umeleckých medzinárodných aktivít, reprezentujúcich nielen Slovensko, ale aj vinárov Hlohoveckej oblasti. P.Pavol Tutura šéf cechu vinárov a hostinckých zahrnul do týchto aktivít aj budúcoročné 900 - sté výročia prvej zmienky o meste Hlohovec. Klikni
S p.Tuturom šéfom cechu vinárov. Riad. Ing.Mosný s manželkou rozhovory pri obede. Záverečné foto, pred cestou prez. do Brna.