Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Szombathely s prof. Trinklom.
Termín: 31.8.2012.
V maďarskom Szombathely sa stretol prez. EFVK Mgr. Všetečka s predstaviteľmi maďarských vinárov a ich šéfom Isztvánom Pammerom. Počas prednášky upozornil auditórium na dôležitosť medzinárodnej spolupráce, význam International Visegrad Fund. Sila V4 je v neformálnych stretnutiach súvisiacich so spoločnými úspechmi aj snahami . V rámci stretnutia sa konala aj porada so senátormi OEVE prof. Jeneiom a Voglom. Klikni
Opravované cesty a kolóny v Maďarsku. Staré centrum Szombathely. Veľkorysé architektonické riešenie starého centra. Vstup do centrálneho parku. Sucho kvári Európu. Vstup do veľmi príjemnej letnej reštaurácie. Franz Trinkl s tlmočníkom. Zišli sa najlepší vinári oblasti. Záujem bol veľký. Prez.EFVK s Dr Jeneiom, menovcom rakúskeho senátora. Pohľad na auditórium. Krátka porada vedenia a pozvanie na Slovensko. Dobre pripravená prednáška prof. Trinkla. Pomov IVF vo vzdelaní je neoceniteľná. Prednáška zaujala do neskorých večerných hodín.