Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Čajkov pred Vinobraním.
Termín: 3.9.2012.
Prezident EFVK eques Všetečka navštívil MUDr Muránoho predstaveného vinohradníkov Čajkova, lekára, polyhistora, filozofa a spisovateľa s príležitosti prípravy kultúrnospoločenskej udalosti - Vinobrania v Čajkove. Spolu navštívili objekty, ktoré môžu predznamenať budúci kultúrny rozvoj obce a okolia. Klikni.
MUDr Muráni s prez.EFVK v amfiteátri (býv. kameňolom) Divácka časť, hľadisko - priestor s vynikajúcou akustikou. Pohľad na javisko amfiteátra. Tufové skaly, ( de facto prehistorický sopečný popol). O enoturistike regiónu, nevyužitej šanci... Jedna z hist. stavieb zachránená MUDr. Muránim. Krása, ktorá by nemala zaniknúť! Pani M.Murániová s pani Všetečkovou vo vinohradoch. Úroda, ako dar. MUDr. J,Muráni lekár, polyhistor, filozof a spisovateľ. Nové vinohrady nad Čajkovom. Kolobeh, ktorý je bohatstvom.