Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Bořetice.
Termín: 6.9.2012.
Bořetické stretnutie s riditeľkou Vína Ludwik p. Hrabálkovou s prezidentom EFVK
Mgr. Všetečkom sa nieslo v mimoriadne priateľskom duchu. Prebrali program na najbližšie obdobie a dohodli podmienky národných reprezentácií. Klikni.
Krásna moravská krajina s kapličkami. Vstup do vinárskej veľmoci. S riaditeľkou vína Ludwik ing. Hrabálkovou. Jedna zo sérií vín pre český trh. P.riaditeľka Hrabálková v rozhovore s p. Všetečkovou. V skladoch vína. Nová architektúra Veľkých Pavlovic. Pohľad na moravskú krajinu.