Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Ateliér Karola Krčmára v Bratislave.
Termín: 6.9.2012.
Prez. Eques Všetečka sa stretol so slovenským výtvarníkom Karolom Krčmárom.
Umelci sa dohodli na pravidelnej spolupráci v prospech vinárov. Ozrejmili si svoje stanoviská na záležitosti umenia a jeho podpory. Klikni
Majster Karol Krčmár. Jedna z papierových skulptúr. Kráľovská rodina s kúzelným klobúkom. Detajl klobúka... Jemná a citlivá práca. Z každej strany iný s množstvoj zaujímavých detajlov. Rozhovor o umení a umelcoch. Ekonomika valcuje talenty. V klobúku je to super.