Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Jubileum Milky Urbanovej.
Termín: 7.9.2012.
Akademická maliarka Emília Urbanová oslávila neuveriteľné okrúhle jubileum.
Jej výstava v Seredskom múzeu sa niesla v duchu tohoto sviatku. Dr. Luboslav Moza vyzdvihol prednosti tejto všetrannej umelkyne a ako býva zvykom pri dobrom víne sa zaspomínalo aj na prof VŠVU Čemického a ďaľších súputníkov. Klikni
Veža seredského kostola, stále prívetivá a nemenná. Vstup na Fándlyho faru, dnes múzeum. Pekne naaranžovaný nevyužiteľný priestor. Jedna zo zaujímavých plastík. Prez.  EFVK Mgr. Všetečka pri plastike. Výber z diela akad. maliarky Urbanovej. Eques Všetečka s priateľmi Mozovými. Všetkých okúzlil mladý virtuóz K.Daniš. Na malé mesto - mimoriadna účasť. ´Kurátor výstavy Dr Moza. Akad. maliarka M.Urbanová v strede.,