Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Čajkov. Vinobranie so svetovým rozmerom.
Termín: 22.9.2012.
Ťohoročné vinobranie v Čajkove dostalo nový rozmer návštevou veľvyslanca Taiwanu - jeho excelencie Nang - Yang Leeho.
Prezident EFVK eques Všetečka uviedol jeho exelenciu do sveta Čilejkárov návštevou Pukanca a jeho ľudových tradícií a prirodzeným vyvrcholením bolo Čajkovské vinobranie. Klikni
V pukaneckej prešovni vína. Prof. Kičková a veľv. Lee v dielni p .Hruškoviča. P.Hruškovič so svojou prácou. V pukaneckej najstaršej pivnici u Rosenbergovcov Spoločné foto v najstaršej pukaneckej pivnici. Malá degustácia rôznych burčiakov. Tradičné privítanie v upravenom Čajkove. MUDr. Muráni a prim. Môcik pre miestnym úradom. Slávnostný sprievod obcou. Alegorické vozy nesmeli chýbať. Malá Čajkovänka s jeho excelenciou a p. starostkou. Krásne kroje tvorili farebný koloryt akcie. Na amfiteátri s vedením kraja p. Belicom. Pripravená bábika, ako dar jeho excelencii. Prejav veľv. s exelentným simultánnym prekl. prof. Kičkovej. Krásny darček pre jeho excelenciu veľv. Taiwanu. Hodnotné dary jeho excelencie pre p. starostku Nichtovú. Cena obce pre vnikajúci spevácky talent. Premiéra nového programu folk., skupiny Dolina. Medzi gazdinkami pripravujúcich lekvár. Okúzlený uznávaný diplomat atmosférou vinobrania.      Foto s milou babičkou, v pozadí MUDr. Muráni.       Foto, ktoré vždy pripomenie milých ľudí. Manželka jeho exelencie s váženým darčekom. Prof. Kičková pri simultánnom preklade. MUDr. Muráni s prof. Kičkovou o tradícii Čajkova. Jeho exelencia p. veľv. s prof. Kičkovou. Slovo hever - nebolo treba prekladať. Nad svadobnou tortou v miestnom múzeu. Prof. Kičková vysvetľuje zvláštnosti Vianoc v Čajkove. Rodinné foto si svadobným krojom. S vynikajúcim organizátorom MUDr. J. Muránim. Medzitým priško aspom 3 tis. návštevníkov. Krásny deň končí, cesty idú - priateľstvo zostáva. Rozlúčka p. starostky s jeho exelenciou. p. Lee.