Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hlohovecký jarmok.
Termín: 28.9.2012.
Na pozvanie primátora Hlohovca sa prezident EFVK Eques Všetečka zúčasnil otvorenia Michalského jarmoku spojeného s odhalením pamätnej tabule k 650. výročiu udelenia jarmočných práv. Eques Všetečka vo svojom prejave ocenil prácu vinárov, prínos jednotlivcov pre spoločenský život v Hlohovca. Po oficiálnej časti navštívil šéfa vinárov p. Pavla Tuturu v jeho vynikajúcom podniku "Jašter". Prebrali spoluprácu na najbližšie obdobie a prípravu akcií pre rok 2013. Klikni
Priatelia z českých Hranic u p. primátora. Dámy dostávali kvety. P.Všetečková na prijatí u primátora   Primátor Hlohovca p. P.Dvoran s Mgr. Všetečkom. S viceprimátorom Ing.Jánom Tassym. Trochu slovenského burčáku pre českých priateľov. Remeslá na uliciach Hlohovca. Malá zastávka s paraolimpionikom. Primátor Peter Dvoran pri odhaľovaní pamätnej tabule. Spoločné foto z príležitosti odhalenia tabule. Udalosť spred 650 rokov, zmenila Hlohovec. Pohľad z hotela na kostol Sv. Michala. Rozlúčenie aj so slovinským krajským šéfom. Stretnutie s pánom Pavlom Tuturom. Nádherný výhľad na Hlohovec s terasy Jaštera. Šéf vinárov Pavol Tutura s manželkou boli výborní hostitelia Foto pred odchodom s poďakovaním rodine Tuturových.