Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Neszmélyi a pál Barcza.
Termín: 2.10.2012.
Prezident EFVK eques Všetečka sa stretol v Maďarskom Neszmély s významným výtvarníkom Maďarska - Pálom Barczom.
Medzikontinentálna spolupráca v kultúre sa neobíde bez úzkej spolupráce umelcov stredoeurópskeho regiónu, najmä V4. Klikni
Ucpaný most cez Dunaj v Komárne. Vínna cesta, ktorú sme im pomáhali štartovať. Úprimné stretnutie na dvore ateliéru. Ateliér Pála Barczu. O najbližšom bratislavskom projekte. Zákutie domu plné výtvarných diel. Myšlienka v konkrétnej podobe. Pomaly prichádza jeseň. Lehárovo Komárno a jeho veže.