Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Topoľčany v zajatí vína.
Termín: 5.10.2012.
Pivovarská bašta sa mení na vinársky kraj. To nie je varovanie, je to pozvánka na stretnutie s kvalitným vínom a dobre stavanou akciou pána Henricha Kopinca v Topoľčanoch. Kultúrny program dopĺňal vinárske stretnutie obohatené súťažami pre deti aj dospelých. Otvorenie spojené s tradičným požehnaním a spolupráca s Európskym Fórom Vínnej Kultúry dodali akcii žiadaný rozmer. Klikni
Pán Henrich Kopinec pri otváraní podujatia. Duchovný rozmer s požehnaním vína. Európske Fórum súčasťou ceremoniálu.. Víno je súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska. Jedno z vystúpení žiačok konzervatória. Hlohoveckú vinohradnícku oblasť zastupoval p. Tutura. Jašter so svojou jašteričkou. Cez 20 vínárstiev sa nedalo obísť. Jeden z lákavých detských programov. Toto sme nakreslili............. Branislav Nichta - Čajkov so svojimi kvalitnými vínami. Nová generácia Nichtovcov sa ukazuje šikovná. Plná sála spokojných návštevníkov. Po stranách stoja vinári. Pohľad z balkóna. Ešte s p. Pavlom Tuturom o spoločných projektoch. HYZA má nielen dobré výrobky, ale aj pôvabné propagátorky. Posledný pohľad do plnej sály.