Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

International Visegrad Fund.
Termín: 4.febr. 2011.
Európske Fórum Vínnej Kultúry sa stalo spoluorganizátorom a zástupcom Slovenska - európskeho vzdelávacieho programu určeného na pozdvihnutie vínnej kultúry krajín V4. Táto medzinárodná iniciatíva s podporou International Visegrad Fund sa stáva hybnou silou európskeho hnutia za kvalitu a poznanie v kontexte zásad Ordo Equestris Vini Europae. Klikni
Zástava Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Prezentácia práce vinárov v medzinárodnom kontexte. Predstavovanie prínosov do medzinárodnej spoluopráce. Posledné rozhovory pre slovenskou prezentáciou. Prof. Ing. Dr h.c. J. Jenei pozitívne hodnotil prínos EFVK. Rozhovor prez. EFVK s Dr Achsom Hansom Georgom. Návrh spoločných aktivít Dr Achsa H. Georga. Lúčenie pred odchodom malo stále pracovný charakter.